Inloggen op Taalvaardig
Inloggen

Uw medewerkers foutloze teksten leren schrijven? Dat kan met het digitale programma Taalvaardig!


Al sinds 2003 werkt Digitaalbedrijf non-stop aan hét persoonlijke leerprogramma om de schriftelijke taalvaardigheid Nederlands op B2- en C1-niveau te verbeteren.

Na veel succes in het hoger onderwijs is nu ook de stap naar de zakelijke markt gezet met maar één missie: het verbeteren van de Nederlandse schrijfvaardigheid van werkend Nederland.

Dit wil Digitaalbedrijf bereiken met Taalvaardig: een persoonlijk leerprogramma dat alle elementen bevat om de schrijfvaardigheid van u en uw medewerkers te verbeteren.
 
    Betaalbaar totaalpakket Nederlandse
         schrijfvaardigheid
    Online
    Gepersonaliseerd
    Duurzame inzetbaarheid
    Flexibiliteit
    Officieel certificaat met keurmerk van de
         Nederlandse Taalunie
    Klantgericht en foutloos schrijven
    Maatwerk
    Managementdashboard

    Overzicht voordelen TaalvaardigTeksten zijn hét visitekaartje van uw bedrijf


"Mijn collega reageerd reageert zo spoedig mogelijk op uuw e-mail"


Spelfouten in zakelijke teksten, zoals brochures, nieuwsbrieven, mailing en brieven, kunnen grote gevolgen hebben. Verschillende onderzoeken laten zien dat spelfouten kunnen leiden tot imagoschade, klantverlies en miscommunicatie. Bovendien worden bedrijven die spelfouten maken in zakelijke teksten, minder serieus genomen. Zij krijgen al snel de label ‘onprofessioneel’.

Met de komst van sociale media is het belang van het schrijven van foutloze teksten alleen maar groter geworden. Een spelfout in een tekst wordt in dit digitale tijdperk namelijk snel online verspreid met alle gevolgen van dien.Taalvaardig nader bekeken


Taalvaardig is de oplossing voor het verbeteren van de Nederlandse schrijfvaardigheid van u en uw medewerkers. Voor elke cursist stelt het moderne e-learningprogramma een gepersonaliseerd leerpad samen, afhankelijk van de taalonderwerpen die hij nog onvoldoende beheerst. Wanneer de cursist start, wordt hem gevraagd een intaketoets te maken. Op basis van de uitslag van de intaketoets bepaalt Taalvaardig het startniveau van de cursist. Daarbij ziet de cursist in één oogopslag welke taaldeficiënties hij vertoont en welke taalonderdelen extra aandacht behoeven.

Taalvaardig bestaat uit meerdere modules, waaronder Basisvaardigheden en Schrijfvaardigheden. Door het studieadvies van de digitale taalcoach op te volgen, kan de medewerker in de module Basisvaardigheden zijn taalvaardigheid verbeteren. Daarnaast biedt de module Schrijfvaardigheden onderwerpen aan die de cursist handvatten biedt om efficiënter en zelfverzekerder te schrijven in een zakelijke setting.

Basisvaardigheden

werkwoordspelling
spelling algemeen
zinsstructuur
algemeen taalgebruik
diagnostische toetsen
Schrijfvaardigheden

creatief schrijven
argumenteren
samenvatten
het schrijven van een rapport
rapporteren met
   inzendopdrachten
plan van aanpak
brieven schrijven
e-mail schrijven
kort en aantrekkelijk schrijven
Plusmodules

extra uitleg en oefenmateriaal
   voor anderstaligen (NT2)
modules Engels
   (grammatica niveau B2)
module terug naar de basis
   (ortho)

Voor elke cursist een gepersonaliseerd leerpad

Copyright © 2017 - Digitaalbedrijf BV te Breda